Z powodu zamknięcia szkoły spotkania dla kandydatów do klasy szóstej matematycznej są odwołane (nowy termin podamy po 24 marca). Zaintersowanych prosimy o wypełnienie zamieszczonego poniżej kwestionariusza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres: szkola@szkolajp2.pl 

W sprawie dalszej rekrutacji skontaktujemy się z Państwem indywidualnie.

Link do rekrutacji dla klas VI: 
https://www.spprzymierzejp2.pl/rekrutacja-do-klas-7-mych

Kwstionariusz kl VI do pobrania dla rodziców

niepubliczna szkoła Warszawa Ursynów