Rok szkolny

Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II

Kliknij!

Psycholog i pedagog

Zespół psychologiczno-pedagogiczny służy pomocą poprzez:

  • sprawowanie opieki psychologicznej nad dzieckiem (obserwacja zachowań w klasie, rozmowy z uczniami – również indywidualne, udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych)
  • prowadzenie warsztatów dla uczniów i rodziców
  • pomoc w rozpoznawaniu trudności edukacyjnych i emocjonalnych
  • kierowanie uczniów na badania specjalistyczne i konsultacje zewnętrzne
  • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i udzielanie pomocy psychologicznej
  • prowadzenie zajęć z zakresu terapii pedagogicznej (reedukacja)
  • realizowanie zadań wynikających ze szkolnych programów profilaktycznych i wychowawczych
  • współpracę z Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi, Strażą Miejską, Policją i innymi organizacjami.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom udzielana jest we współpracy z rodzicami.

Opieka pedagogiczna i psychologiczna

 Martyna Sałkowska - Pałka     Renata Gugnacka       
poniedziałek8:15 - 13:15---------------
wtorek13:00 - 16:008:00 - 13:00
środa12:30 - 16:009:00 - 16:30
czwartek-----------------8:00 - 13:00
piątek12:30 - 16:008:00 - 15:30

 

            Ewa Puchała                   Anna Sobolewska      
poniedziałek10:00 - 15:0011:30 - 14:30
wtorek9:15 - 14:15----------------
środa10:00 - 15:00----------------
czwartek9:15 - 14:15----------------
piątek---------------11:30 - 14:30

Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II
Grzegorzewskiej 10
02-778 Warszawa