Rekrutacja do klas I-szych 2018/19

Szanowni Państwo,

Podejmowanie decyzji o miejscu kształcenia własnych dzieci jest sprawą trudną i wymagającą namysłu, zwłaszcza jeśli dzieje się to w warunkach przebudowy systemu edukacji.
Staramy się patrzeć na każdą zmianę jako na szansę stworzenia nowych, doskonalszych rozwiązań.

Troska o to, aby zachować najlepsze praktyki wypracowane w naszych szkołach, a jednocześnie szukać wciąż nowych dróg, jest kwestią podstawową, zdajemy sobie bowiem sprawę, że edukacja nie znosi rewolucji. Trzeba jednak wciąż stawiać pytania: jak lepiej wspierać rodziców w trudzie wychowania, jak uczyć dzieci, żeby samodzielnie wzrastały nie tylko w latach, ale i w mądrości.

W tym roku obchodzimy rocznicę 20-lecia istnienia Szkoły. Nie tylko my się w tym czasie zmieniliśmy, ale przeobraził się otaczający nas świat, środowisko, w którym i dla którego pracujemy.
Wobec tych wyzwań odpowiedź na pytanie, jak prowadzić dobrą, nowatorską, opartą na dekalogu i obiektywnych istniejących w świecie wartościach katolicką szkołę, jest stale aktualna.

Atutem naszej Szkoły jest doświadczona i współpracująca ze sobą kadra, własny nowoczesny budynek, znakomita opieka edukacyjna i pedagogiczna, a przede wszystkim środowisko jakie staramy się tworzyć, budując współpracę między nauczycielami, rodzicami i uczniami.

Szczególnie ważne są nasze doświadczenia  i sukcesy, wiążące się z przygotowywaniem uczniów do egzaminów końcowych, decydujących o przyjęciu do dobrej szkoły ponadgimnazjalnej, bowiem nasze gimnazjum – które od tego roku połączyło się z SP - od lat jest w pierwszej dziesiątce szkół warszawskich pod względem wyniku egzaminu państwowego. Warto wspomnieć, że wg istotnego współczynnika, jakim jest Edukacyjna Wartość Dodana zajmujemy drugie miejsce w Warszawie.

Chcemy, żeby wyróżnikami naszej szkoły były:

  • przemyślany, oparty na wartościach chrześcijańskich program wychowawczy
  • autorski program nauczania matematyki, który pozwoli rozwijać predyspozycje matematyczne dzieci od klasy I do VIII
  • nowatorski program nauczania języków obcych.
  • własne zaplecze sportowe i nauczyciele, dbający o wszechstronny rozwój i zdrowie fizyczne dzieci
  • podwójne wychowawstwo w klasach, opieka edukacyjna i pedagogiczna
  • bogaty program zajęć dodatkowych.

Zapraszam na spotkanie informacyjne.

dyrektor szkoły
Paweł Głowacki

Harmonogram rekrutacji do klas 1-szych  i zerowych Szkoły Podstawowej Przymierza Rodzin nr 112 i im.  Jana Pawła II na rok szkolny 2018/2019

Za rekrutację odpowiada Zespół do spraw rekrutacji, w skład którego wchodzą:

- przedstawiciel organu prowadzącego Szkołę,
- dyrektor i wicedyrektor Szkoły,
- wychowawcy klas,
- pedagog i psycholog.
Zespół ustala harmonogram, tworzy listę dzieci przyjętych do szkoły i listę rezerwową. Przewodniczącą Zespołu jest wicedyrektor Hanna Bulanda.

W roku szkolnym 2018/2019 do klasy pierwszej zostaną przyjęte dzieci urodzone w roku 2011, a do zerówki dzieci urodzone w 2012.
Do klasy pierwszej prowadzimy rekrutację uzupełniającą, przyjmiemy tylko dzieci do istniejących zerówek. Pierwszeństwo mają dzieci będące rodzeństwem naszych uczniów, ale podlegają rekrutacji.
Nie planujemy utworzenia trzeciej klasy pierwszej.
Planowane jest utworzenie dwóch klas zerowych (rocznik 2012).
Zajęcia w jednej z nich prowadzone będą  z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori.

Rekrutacja będzie przebiegała  w dwóch etapach:
- rozmowa rodziców z przedstawicielami Zespołu,
- gry i zabawy wczesnoszkolne dla dzieci
Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest wypełnienie ankiety bezpośrednio po spotkaniach informacyjnych lub on-line do 19 lutego 2018  i złożenie z sekretariacie szkoły wraz z opinią z przedszkola o dojrzałości szkolnej dziecka.

Spotkania  informacyjne odbędą się 03 i 17 lutego 2018 o godzinie 10.00 w szkole przy ul. Grzegorzewskiej 10.

Na spotkanie zapraszamy także chętne dzieci, dla których przygotowana będzie zabawa na terenie szkoły. W jej trakcie dzieci dowiedzą się jak wygląda szkoła i poznają starszych kolegów, którzy będą prowadzili zabawę.

W trakcie spotkania poprosimy o wpisanie się na listę z terminami spotkań indywidualnych.

Indywidualne rozmowy odbędą się w dniach 19-23 lutego 2018.
Na rozmowę zapraszamy oboje rodziców, bez dzieci.

Drugi etap rekrutacji – gry i zabawy wczesnoszkolne- odbędą się w szkole  10 marca 2018. Na to spotkanie zapraszamy dzieci i rodziców.

19 marca 2018  zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych i lista rezerwowa.

Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II
Grzegorzewskiej 10
02-778 Warszawa