Rekrutacja klas 1-szych i zerowych 2019/20

Harmonogram rekrutacji do klas 1-szych  i zerowych Szkoły Podstawowej Przymierza Rodzin nr 112 i im.  Jana Pawła II na rok szkolny 2019/2020

Za rekrutację odpowiada Zespół do spraw rekrutacji, w skład którego wchodzą:

– przedstawiciel organu prowadzącego Szkołę,

– dyrektor i wicedyrektor Szkoły,

– wychowawcy klas,

– pedagog i psycholog.

Zespół ustala harmonogram, tworzy listę dzieci przyjętych do szkoły i listę rezerwową. Przewodniczącą Zespołu jest wicedyrektor Hanna Bulanda.

 

Planujemy otwarcie dwóch klas zerowych i dwóch klas pierwszych.

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy rekrutację do klasy zerowej dzieci urodzonych w 2013 roku.

Do klasy pierwszej będzie prowadzona tylko rekrutacja uzupełniająca, w której pierwszeństwo mają  dzieci będące rodzeństwem naszych uczniów.

Do klas pierwszych przejmiemy dzieci urodzone w 2012 roku.

 

Rekrutacja będzie przebiegała  w dwóch etapach:

– rozmowa rodziców z przedstawicielami Zespołu,

– gry i zabawy wczesnoszkolne dla dzieci

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest wypełnienie ankiety bezpośrednio po spotkaniach informacyjnych lub on-line do  18 lutego 2019  i złożenie z sekretariacie szkoły wraz z opinią z przedszkola o dojrzałości szkolnej dziecka.

 

Spotkanie  informacyjne odbędzie się 16  lutego 2019 o godzinie 10.00 w szkole przy ul. Grzegorzewskiej 10.

 

Na spotkanie zapraszamy także chętne dzieci, dla których przygotowana będzie zabawa na terenie szkoły. W jej trakcie dzieci dowiedzą się jak wygląda szkoła i poznają starszych kolegów, którzy będą prowadzili zabawę.

 

W trakcie spotkania poprosimy o wpisanie się na listę z terminami spotkań indywidualnych.

 

Indywidualne rozmowy odbędą się w dniach 18-22 lutego 2019, w godzinach od 15.30 do 19.30.

Na rozmowę zapraszamy oboje rodziców, bez dzieci.

 

Drugi etap rekrutacji – gry i zabawy wczesnoszkolne – odbędą się w szkole:

– dla klas zerowych  9 marca 2019, od godziny 9.00.  

– dla klas I-wszych 16 marca 2019, od godziny 9.00.  

Na to spotkania zapraszamy dzieci i rodziców.

 

18 marca 2019  zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych i lista rezerwowa.

 

Kwestionariusz pdf

Kwestionariusz dla rodziców  do pobrania

 

Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II
Grzegorzewskiej 10
02-778 Warszawa