Oferta

Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II

Kliknij!

Wyjazdy

Wyjazdy na zielone szkoły i obozy naukowe to jedna z ważniejszych metod pracy naszej szkoły. 

Dzieci poznają różne rejony Polski, starsi wyjeżdżają na obozy integracyjne i spływy kajakowe, wyjazdy naukowe do Gdańska lub Berlina, poznają historię mniejszości narodowych we wschodniej Polsce.

Wyjazdy to doskonała okazja do nabywania umiejętności społecznych, nauki samodzielności, pokonywania własnych słabości.

Najstarsze klasy co roku w Adwencie wyjeżdżają na tygodniowe rekolekcje do ojców dominikanów do Korbielowa. To bardzo ważny element wychowania religijnego w naszej szkole. To czas rozmów o Bogu, wierze, powołaniu.

Najstarsi uczniowie uczestniczą również w wymianach międzynarodowych: z Francją, Niemcami, Portugalią, Hiszpanią i  Białorusią.

 

Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II
Grzegorzewskiej 10
02-778 Warszawa