Oferta

Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II

Kliknij!

Świetlica

Szkolna świetlica działa od 7.30 do 18.00.

Wszystkie młodsze klasy mają swojego wychowawcę świetlicy, który jest równocześnie pedagogiem. To on zajmuje się dziećmi w godzinach pracy świetlicy.

Po lekcjach dzieci mogą również korzystać z bogatej oferty kółek.

W 2011 roku na terenie szkoły powstał bezpieczny i nowoczesny plac zabaw. Jego budowa była możliwa dzięki dofinansowaniu, jakie otrzymaliśmy w ramach ogólnopolskiego programu „Radosna szkoła”.

Plac zabaw jest ulubionym miejscem spędzania czasu przez dzieci podczas przerw i po lekcjach.

 

Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II
Grzegorzewskiej 10
02-778 Warszawa