O szkole

Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II

Kliknij!

Jak rozumiemy zadania szkoły

Dydaktyczne
  • Pomóc zdobyć wiedzę na miarę możliwości ucznia
  • Stworzyć miejsce, gdzie uczeń może się uczyć, a nie tylko być nauczanym
  • Pomóc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych talentów
  • Przygotować do egzaminu państwowego i następnego etapu nauki
 
Wychowawcze
  • Wspomóc rodziców w budowaniu relacji wychowawczych z dzieckiem
  • Pomagać uczniom rozumieć siebie samego i otaczający świat
  • Doprowadzić do samodzielności i świadomego podejmowania decyzji
  • Odkryć prawdziwe poczucie własnej wartości

 

Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II
Grzegorzewskiej 10
02-778 Warszawa