O szkole

Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II

Kliknij!

Z kim chcemy współpracować

Z rodzicami, którzy:
  • wierzą w naszą dobrą wolę
  • rozumieją sens współpracy
  • godzą się na przepływ informacji
Z uczniem, który:
  • chce się uczyć
  • szanuje otaczający go świat
  • szanuje dorosłych i rówieśników oraz ich pracę
  • szanuje sferę sacrum i poszukuje prawdy

Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II
Grzegorzewskiej 10
02-778 Warszawa