O szkole

Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II

Kliknij!

Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

Jest to stowarzyszenie katolickie, którego podstawowym celem jest pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci w duchu nauki Kościoła katolickiego. Wywodzi się z Klubu Inteligencji Katolickiej. Przymierze Rodzin powstało w 1983, zarejestrowało się w 1991. 

Działalność organizacji polega na pracy w grupach dziecięcych, młodzieżowych, rodzinnych, organizowanych w ośrodkach terenowych. Przymierze Rodzin prowadzi kilka szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, a także szkołę wyższą oraz trzy świetlice środowiskowe i przedszkole. 

W 2004 stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

 

 

Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II
Grzegorzewskiej 10
02-778 Warszawa